De familie meldt met droefheid het overlijden van

Mevrouw

 

Alice Henckens

weduwe van de heer Jules Prinsmel

 

Geboren te Genk op 28 maart 1928

en zachtjes ingeslapen in Woonzorgcentrum Buitenhof te Brasschaat

op 10 september 2018.

 

Naar wens van Alice heeft de plechtigheid te Brasschaat

in intieme familiekring plaatsgevonden.