De familie meldt met droefheid het overlijden van

 

De heer

Georges Colet

weduwnaar van mevrouw Emilia Leemans

 

Geboren te Antwerpen op 24 april 1925

en overleden in Woonzorgcentrum Plantijn te Kapellen

op 31 maart 2018.

 

Naar wens van Georges zal het afscheid in intieme familiekring plaatsvinden.