Diep bedroefd, maar vervuld van zovele goede en mooie herinneringen,

melden wij U het heengaan van

 

De heer

Ghislain Van Royen

weduwnaar van mevrouw Maria Costermans

 

Geboren te Berendrecht op 29 december 1916

en overleden te Kapellen in Rust- en Verzorgingstehuis Plantijn

op de gezegende leeftijd van 101 jaar, op 19 augustus 2018.

 

Oud-schooldirecteur en onderwijzer van de Gemeentelijke Jongensschool van Ekeren-Donk

Ereburger van de Gemeente Ekeren

Oud-redacteur van het Parochieblad en Bibliothecaris Donk

Oud-lid van KWB – Zangbolleke – Sint-Genisiusgilde (toneel)

Oud-grimeur “het Gulden Masker”

Schrijver van geschiedkundige werken voor Polderheem en andere Archiefstudies en -teksten

Oud-lid Rode Kruis en NKB

Medaille van het Bisdom Mechelen voor 60 jaar lid van het Zangkoor Sint-Cecilia Ekeren-Donk

Oudstrijder van de Tweede Wereldoorlog

Ereteken Tweede Wereldoorlog met gekruiste bronzen sabels

Medaille van de Weerstand – Gewapende Weerstander

Burgerlijke Medaille 1e klasse

Ridder in de Leopoldsorde

Al wat Ghislain schreef, is opgenomen in de Erfbibliotheek Hendrik Conscience

 

 

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Ghislain

tijdens de Christelijke afscheidsplechtigheid, die gehouden zal worden op

zaterdag 25 augustus om 11 uur,

in ‘Keienhof’, Putsesteenweg 133 te Heide-Kalmthout.

 

Samenkomst in ‘Keienhof’, vanaf 10.30 uur.

 

De asverstrooiing vindt plaats in intieme familiekring.

 

Bloemen, noch kransen.