Door liefdevolle zorgen omringd, is zachtjes ingeslapen

 

Mevrouw

Maria Teysen-Rolis

weduwe van de heer René Cuyvers

 

Geboren te Antwerpen op 21 september 1927

en overleden te Kapellen

op 10 juli 2018.

 

Voorzien van het Heilig Sacrament der zieken.

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen

tijdens de uitvaartliturgie op zaterdag 14 juli 2018 om 12 uur

in de parochiekerk Sint-Jacobus, Kerkplein te Kapellen.

 

Samenkomst met gelegenheid tot groeten

vanaf 11.30 uur, in de kerk.

 

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Kapellen,

gelegen aan de Oude Heidestraat.

 

Rouwadres: Familie Maria Teysen-Rolis p/a Christophe Bruyneel Uitvaartverzorging

Korte Vredestraat 1 bus 1 – 2950 Kapellen.