Als nabestaande krijgt u nog facturen die betaald moeten worden.  De rekening van de overledene wordt geblokkeerd en doorlopende opdrachten vervallen in sommige omstandigheden.

Maar, wat kan er toch nog betaald worden van de geblokkeerde rekening van de overledene?

 • Begrafenisfactuur
 • Factuur koffietafel
 • Factuur steenkapperij (zerk, afsluitplaat, foto, e.a.)
 • De laatste medische kosten van de overledene
 • De huur van een kluis bij de bank
 • Aflossing van een lening op afbetaling
 • Kosten die verbonden zijn aan de laatste woning van de overledene zoals:
  • Huishuur
  • Aflossingen van woningkredieten
  • Kosten van een woonzorgcentrum waar de overledene verbleef voor het overlijden
  • Facturen van bv. gas, water, electriciteit, stookolie, brandverzekering, …

Wat kan u best doen indien u één van de bovenstaande punten wil betalen?

Indien u vragen heeft, of een betaling wil laten uitvoeren, kan u zich best wenden tot de bank zelf.  U gaat naar het loket met de desbetreffende factuur en een uittreksel van de akte van overlijden.  Zodoende kan de bediende van de bank alles controleren en de betaling uitvoeren.