Wordt een overledene altijd met kist gecremeerd, is een kist verplicht bij crematie?

Een kist is verplicht bij crematie.  Daarom wordt een overledene altijd per kist overgebracht naar het crematorium.  De benodigde documenten worden samen met de kist afgegeven aan de bedienden van het crematorium.

 

Is het verplicht om een lichaam te vervoeren met een lijkwagen?

Men moet een overledene vervoeren met een lijkwagen.  Het lijkvervoer zoals men dat noemt, dient te worden gedaan op een passende wijze.  Een auto die ingeschreven is als lijkwagen kan dus een overledene vervoeren.

 

Mag ik de overledene mee opbaren?

Als nabestaande heeft u uiteraard de mogelijkheid om de opbaring bij te wonen. U kan ook helpen opbaren of helemaal zelf, indien u dat wenst.

 

Mag ik een uitvaart thuis organiseren, bijvoorbeeld in mijn eigen tuin?

Een uitvaart moet niet altijd in een kerk of aula plaatsvinden.  Weliswaar hangt een geloofsovertuiging vast aan bepaalde tradities en kan een kerkelijke uitvaart niet iemands tuin plaatsvinden.  Toch kunnen afscheidsplechtigheden perfect doorgaan in de privé woning of zelfs in de tuin.  Deze keuze klinkt raar, maar er wordt steeds vaker voor uitvaarten thuis of een andere privé locatie gekozen.

 

Is de as van de overledene wel degelijk van die specifieke overledene?

De overblijfselen na een crematie kunnen enkel van de persoon zijn die op dat ogenblik gecremeerd wordt.  Dit komt omdat bij elke crematie enkel het beendergestel van een lichaam overblijft.  Botten die overblijven worden verwerkt tot as.  Na elke crematie wordt elke oven volledig gereinigd, zodoende dat geen overblijfselen in de oven blijven liggen.  Het kan dus niet dat er as van een andere overledene gemengd wordt.

 

Is crematie goedkoper dan begraven?

Neen. Bij crematie dient er naar het crematorium gereden te worden en komen er de kosten van de crematie op zich erbij. Deze kosten kunnen echter hoger oplopen dan wanneer men kiest voor een klassieke begrafenis.  Tenzij men bij een klassieke begrafenis kiest voor een grote grafzerk, dan kunnen kosten voor een crematie lager liggen.

Kan ik in een andere gemeente begraven worden?

Dat kan. Echter moet u rekening houden met een extra kost bij het aangaan van een concessie of een extra kost daar u geen inwoner van die bepaalde gemeente bent. Inkomtaksen kunnen gevraagd worden indien u niet in een bepaalde gemeente woonachtig bent.  Bepaalde gemeenten weigeren niet-inwoners op hun begraafplaats.

 

Mag ik de urne thuis bewaren?

U mag de urne thuis bewaren. Dit op gezamelijk schriftelijk verzoek van de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of indien het over een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van de overledene worden bewaard op een andere plaats (thuis) dan het kerkhof.