Zoals wettelijk voorzien moet elke begrafenisondernemer zijn of haar voorwaarden van een prijsopgave publiek maken:

De ondertekenaar verklaart vooraf dat hij de begrafenisondernemer verzocht heeft langs te komen, gesprek aan te gaan, ter bespreking van de uitvaart en onderhavig contract.  Door ondertekening of mondelinge toezeggen van deze prijsopgave, aanvaardt de ondertekenaar deze prijsopgave en de opdracht.   De ondertekenaar is hierbij op de hoogte dat bijkomende kosten mogelijk zijn en extra kunnen worden aangerekend.  In dubbel opgemaakt waarvan het origineel op papier met hoofding afgedrukt is, wordt aan de ondertekenaar bezorgd, om in vertrouwen te worden nageleefd.