Overlijden in het buitenland? Wat moet ik doen?

Het gebeurt dat iemand overlijdt in het buitenland.  Zeker tijdens vakantieperiodes verblijven veel Belgen in het buitenland.  Elk jaar sterven er Belgen ook in het buitenland.  Wat moet je dan doen?

Wanneer iemand overlijdt, moet er altijd een dokter bij komen.  Liefst onmiddellijk.  In een ziekenhuis gebeurt dat onmiddellijk, is het een overlijden buiten het ziekenhuis, raadpleeg onmiddellijk een dokter.  De dokter stelt de nodige overlijdens documenten op.  Elk land heeft andere documenten en gewoonten.  Weet u niet meteen een dokter te contacteren, bel onmiddellijk de hulpdiensten op, zij zullen u verder assisteren en een dokter kunnen aanstellen.

 

Was de overledene verzekerd?

Dan is het goed om na te gaan of de overledene verzekerd is.  Zo ja bel je de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij of de reisverzekering die de repatriëringskosten zal vergoeden.  In Europa en het Middellandse Zeegebied is dat veelal Mutas die je kan bellen op het nummer: +32 2 272 08 80.

 

Op reis met een reisorganisatie?  Bel ze op

Was je op reis via een reisorganisatie?  Bel de alarmcentrale op van de reisorganisatie, zij kennen de lokale gebruiken goed.  Het kan zijn dat de overledene niet voorzien is van een verzekering, neem dan contact op met een lokale begrafenisondernemer.

Het is belangrijk dat de identiteitskaart of een kopie ervan, bij de overledene blijft.  Persoonlijke bezittingen, zoals een horloge, juwelen en andere zaken, neem je best meteen mee.

 

Naar welke begrafenisondernemer? Bel Christophe

De verzekering zal vragen naar welke Belgische begrafenisondernemer de overledene gebracht moet worden, bel Christophe (+323/336 14 33 of +32468/299 225) op, om alle formaliteiten daaromtrent in orde te brengen.

Daarnaast is het raadzaam niet te snel documenten te ondertekenen die u worden gegeven.  Een overlijden in het buitenland gebeurt veelal heel onverwacht en u verkeert in emotionele toestand.  Daarom is het raadzaam om de raad van uw verzekering in België goed op te volgen en niet te snel akkoord te gaan met wat u wordt aangereikt.  Onderteken daarom niet te snel documenten alvorens u weet wat het inhoudt.

 

Wanneer wordt het lichaam overgebracht naar België?  

De meesten kiezen ervoor om het lichaam te laten overbrengen naar België om hier te worden begraven of gecremeerd.  Je kan er echter ook voor kiezen om de crematie daar lokaal te laten gebeuren en de asurne terug mee naar huis te brengen.  Je kan de asurne meebrengen met de benodigde documenten van het land van overlijden, die als ‘reispas’ dienen van de asurne.  Hoe dan ook moet de aangifte van overlijden lokaal gebeuren en kan een lichaam pas worden overgebracht naar ons land, wanneer de lokale autoriteiten daarvoor toestemming hebben gegeven.

Een lichaam zal per vliegtuig of auto worden gerepatrieerd.  Afhankelijk van het land van overlijden, zullen er andere regels van kracht zijn.  In België neemt Christophe de verdere afhandeling voor zich om de uitvaart hier vlot te laten verlopen.