Waar kan en mag je as verstrooien?

Vandaag kan je as op verschillende plaatsen verstrooien binnen het wettelijk kader:

 

  1. begraving van de asurn op de begraafplaats

  2. bijzetting van de asurn in het columbarium/urnenkelder van de begraafplaats

  3. uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats

  4. uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee

  5. uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, op een privé terrein met schriftelijke toestemming van de eigenaar

  6. begraving/uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, bijvoorbeeld thuis

  7. bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, bijvoorbeeld thuis

  8. uitstrooiing van de as op een daartoe door de gemeente aangesteld terrein (bijvoorbeeld, de Schelde)

 

Voor het bewaren, begraven of uitstrooien van de as bij u thuis moeten alle familieleden in 1e graad een document ondertekenen waarop men toestemming geeft voor die specifieke asbestemming.  Of de personen waarmee de overledene een feitelijk gezin mee vormde.