Nuttige adressen voor na een overlijden

Registratie aflevering van attesten van erfopvolging

Antwerpen

Registratiekantoor Antwerpen 1,
Italiëlei 4/3 te Antwerpen
Tel. 02/575.57.50
Mail: rzsj.registratie.antwerpen1@minfin.fed.be
Open : werkdagen van 8 uur tot 12 uur

 

Registratie aangifte van nalatenschappen

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16 – 9300 Aalst
Infolijn tussen 9 uur en 19 uur: tel. 1700

 

Rijksdienst voor Pensioenen

Algemeen nummer pensioendienst: 1765    (gratis nummer, bereikbaar tijdens kantooruren)

Zuidertoren 3 te 1060 Brussel – tel 02/529.21.11 en 02/523.40.66.

– uitbetalingen tel. 02/529.30.02
– gewestelijke dienst : Sint Katelijnevest 54 te 2008 Antwerpen

tel. 03/226.06.68.   en   03/231.45.30.

 

Ziekenfondsen

– Christelijke ziekenfondsen : www.cm.be
– Neutraal ziekenfonds Vlaanderen : www.vnz.be
– Socialistisch ziekenfonds : www.socmut.be
– Liberaal ziekenfonds : www.lmpa.be
– Onafhankelijk ziekenfonds : www.mloz.be
– Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen : www.voz.be
– Onderlinge ziekenkas : www.ozcm.be