Hoe bepaal je best de waarde van de woning in de aangifte van de erfbelasting?

De waarde die u in uw aangifte van nalatenschap op de woning van de overledene kleeft, is niet onbelangrijk. Ze bepaalt immers hoeveel erfbelasting u moet betalen. Schat u de waarde te hoog in, dan betaalt u te veel belastingen. Schat u de waarde te laag in, dan riskeert u een boete voor tekortschatting. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als u de woning binnen twee jaar verkoopt voor een prijs die 10 procent hoger ligt dan het aangegeven bedrag.

Er zijn geen regels over hoe u de waarde moet bepalen. Het is perfect mogelijk zelf een waarde op het geërfde vastgoed te kleven. Als de belastingdienst twijfels heeft over de aangegeven waarde kan ze een controleschatting doen. Ze heeft daarvoor twee jaar tijd, vanaf de indiening van de aangifte.

Wie geen discussie over de waarde wil, kan een erkende schatter inschakelen. Die zal een waarde bepalen waarover de belastingdienst niet zal discussiëren. In Vlaanderen is er sinds 1 april 2019 nog een tweede optie: u kunt gratis een schatting vragen bij de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) zelf.

Uw notaris weet hierover meer te vertellen.

bron: tijd.be – publicatiedatum: 9/9/19