Ontgravingen

Wanneer een grafduur verlopen is, heeft de gemeente of stad het recht de stoffelijke resten te verwijderen.  Dan hebben de nabestaanden de keuze om deze resten te laten herbegraven in een algemeen graf door de stad of gemeente, ofwel de resten individueel te ontgraven en een nieuwe bestemming te geven.

Na een ontgraving kan men kiezen voor begraven of cremeren

De stoffelijke resten van de overledene kunnen na ontgraving opnieuw worden herbegraven of gecremeerd.  Wanneer men kiest voor een crematie na ontgraving, moet er een dossier ter goedkeuring worden overgemaakt aan de Procureur des Konings van het arrondissement alwaar de begraafplaats gelegen is.  Pas daarna kan men overgaan tot crematie van de stoffelijke resten.

Wanneer men kiest voor een herbegraving van de stoffelijke resten, moet dit worden aangevraagd aan de burgemeester van de gemeente alwaar de begraafplaats gelegen is.  Na goedkeuring van de burgemeester of zijn gemachtigde kan men overgaan tot ontgraven en herbegraven van de stoffelijke resten.

Vraag om meer informatie aan Christophe over ontgravingen