Bel: 03 / 336 14 33
Christophe staat u dag en nacht bij om u te helpen

 

  1. Bij overlijden contacteert u een dokter (eventueel huisarts, dokter van wacht), deze stelt het overlijden vast en vult documenten in, thuis of in een rusthuis, bewaar deze documenten goed

  2. Daarna kan u Christophe meteen contacteren, zodat wij kunnen zorgen voor het vervoer van de overledene: Bel: 03 / 336 14 33

  3. Indien de overledene in bepaalde kledij moet worden opgebaard, mag u deze kledij klaarleggen

  4. Voor de bespreking van de begrafenis, is de identiteitskaart, rijbewijs en trouwboekje van de overledene benodigd

  5. Tijdens bespreking van de begrafenis beantwoorden wij al uw vragen, zowel over de begrafenisplechtigheid als alle formaliteiten die verband houden met het overlijden en de afhandeling van praktische zaken.

 

Zo geven wij ook informatie over alle handelingen die moeten geregeld worden na een overlijden zoals: pensioenen, verzekeringen, successierechten en nutsvoorzieningen.

Christophe staat u ook na de uitvaart bij met alle formaliteiten en kan u in contact brengen met ervaren consulenten.