Wat is de gemiddelde termijn waarop een aangifte van nalatenschap verwerkt is bij de Vlaamse Belastingdienst?

Gedurende de indieningstermijn kunnen de erfgenamen nog verbeteringen aanbrengen aan het aangifteformulier. Dat betekent dus dat de administratie het dossier pas begint te verwerken vier maanden na het overlijden. De belastingdiensten rekenen doorgaans één maand na die periode voor de volledige verwerking.

‘We streven ernaar om de ingediende aangiftes te verwerken binnen 15 dagen na het verstrijken van de indieningstermijn. De belasting wordt dan ingekohierd, de aanslagbiljetten worden afgedrukt en verzonden. Dat duurt nog ongeveer 14 dagen’, luidt het bij de Vlaamse belastingdienst Vlabel. Dit betekent dus dat het aanslagbiljet ongeveer 5 maanden na het overlijden bij de belastingplichtige zal toekomen.

Het aanslagbiljet wordt bij een gezamenlijke aangifte verstuurd naar de persoon die in het aangifteformulier is aangegeven. ‘Bij een gezamenlijke aangifte ontvangt die persoon dan een overkoepelend aanslagbiljet en een aanslagbiljet per erfgenaam die de gezamenlijke aangifte heeft ondertekend’, luidt het bij Vlabel.

Bij een individuele aangifte wordt alleen het aanslagbiljet van de indiener bezorgd.

Datum publicatie: 9/9/19