Hoeveel tijd heb ik om een aangifte van nalatenschap te doen?

Bij overlijden van een persoon moet een aangifte van nalatenschap ingediend worden bij het Vlaams, Brussels of Waals Gewest, afhankelijk waar de overleden persoon woonde. Dat moet gebeuren binnen 4 maanden na het overlijden. De aangifte stelt de administratie in staat op een correcte manier de erfbelasting vast te stellen en te innen.

De aangifte moet gebeuren door alle wettelijke erfgenamen, aangeduid door de wet, en alle legatarissen, aangeduid door een testament, van de overledene. Zij kunnen elk apart aangifte doen, maar in de praktijk gebeurt dat vaak door één gezamenlijke aangifte. Er kan daarvoor ook een notaris worden ingeschakeld.

Een modelformulier daarvoor vindt u op de websites van de bevoegde belastingdiensten (voor Vlaanderen de Vlaamse belastingdienst). De aangifte zal onder meer informatie bevatten over de waarde van de roerende en onroerende goederen die de overledene bezat, eventuele schenkingen minder dan 3 jaar vóór het overlijden…

Bron: tijd.be

Publicatiedatum 9/9/19