Hoe bepaalt men de waarde van de effectenportefeuille in de erfenis?

Bij de effectenrekening wordt een andere waarderingsmethode gehanteerd om de erfbelasting te bepalen dan bij een zicht- en spaarrekening. Terwijl bij die laatste het saldo op de avond vóór overlijden geldt, heeft u bij de effectenrekening de keuze. Concreet kunnen de erfgenamen kiezen uit drie data waarop ze de waardering van de portefeuille baseren: de slotkoers op datum van het overlijden, de slotkoers één maand na het overlijden of de slotkoers twee maanden na het overlijden.

‘Merk op dat voor de waardering van alle effecten in de nalatenschap wel éénzelfde tijdstip moet worden genomen.

U kan dus niet per effect kiezen op welke datum u zich baseert’, luidt het bij KBC.

Datum publicatie: 9/9/19