Wat is een concessie op de begraafplaats?

Een concessie op de begraafplaats is een rustplaats die voor een bepaalde duur wordt aangegaan.  Het geeft tevens de mogelijkheid om verschillende overledenen samen te laten rusten.  Voor een concessie worden er kosten aangerekend en verschillen per gemeente.  Elke gemeente heeft eigen voorwaarden en bedragen opgesteld per concessie.  Een concessie kan zowel voor urnen als voor grafkisten van toepassing zijn.

Een concessie wordt voor maximum 50 jaar aangegaan en kan telkens worden verlengd.  De nabestaanden staan in voor het onderhoud van het graf, doet men dit niet dan heeft de gemeente het recht om de concessie te beëindigen, wanneer er sprake is van verwaarlozing.

 

Wat als men geen concessie aangaat?

Wanneer men geen concessie neemt spreekt men over een enkele rustplaats die niet verlengd kan worden en enkel voor 1 overledene bestemd is.  De grafduur is dan 10 jaar.  In principe kan een graf zonder concessie niet verlengd worden.  Indien men toch de stoffelijke resten wil behouden na tien jaar, staat men in voor grote kosten voor het ontgraven en eventueel herbegraven of cremeren van de stoffelijke resten.  Dit geldt zowel voor urnen als voor grafkisten.  Daarnaast zijn er nog bijkomende kosten voor het regelen van de formaliteiten rond een ontgraving bij de bevoegde instanties.

 

Waarop kan men een concessie nemen?:

  • Urnenkelder

  • Columbarium

  • Grafkelder

  • Graf in volle grond

  • Bovengrondse grafnis (columbarium voor grafkisten)