Update 3 april 2020 : Enkele belangrijke punten die de overheid ons als begrafenisondernemer oplegt om uitvaarten/begroetingen/plechtigheden te laten plaatsvinden:
Huidige maatregelen:

 • De bespreking van een uitvaart gebeurt zo veel mogelijk telefonisch/Facetime/Skype. Enkel details die dit echt vereisen kunnen nog bij ons besproken worden, dit met maximum 2 nabestaanden.  Hierbij wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden, we voorzien handontsmetting.
 • Het begroeten van de overledene in mortuarium of uitvaartcentrum enkel voor naaste familieleden die hiervoor verspreid langskomen en enkel op afspraak. Je kan dus beter niet in groep komen.  De overledene mag daarbij niet aangeraakt worden.  In kleine ruimten mag er maximum 2 personen tegelijk bij de overledene.
 • Een thuisopbaring is verboden, ook een thuiswake is verboden.
 • Uitvaartplechtigheden kunnen enkel bijgewoond worden door de naaste familieleden, die men essentieel vindt, maximum 15 personen, let op: het personeel van de begrafenisondernemer hoort ook bij deze 15 personen!
 • Tijdens de plechtigheid:
  • Géén fysiek contact tijdens het condoleren. Medeleven betuigen kan mondeling of door een hoofdknik met hand op het hart.  Men houdt hierbij 1,5 meter afstand.
  • Verspreid plaatsnemen in kerk of aula en daarbij minstens 1,5 meter ruimte tussen personen respecteren.
  • De kist of urne wordt niet aangeraakt. Men kan ook respect betuigen door hoofdbuiging te maken.
 • Er vinden géén koffietafels, recepties of rouwmaaltijden plaats.
 • Er kan op een later tijdstip (na opheffing van maatregelen door de overheid) wel een herdenking gehouden worden, al dan niet een rouwmaaltijd eraan gekoppeld.
 • U kan ons persoonlijk contacteren voor verdere vragen via 03 336 14 33 of info@christophebruyneel.be
  Wij blijven ons inzetten om in deze moeilijke periode een passend en persoonlijk afscheid te geven.