Update 8 juni 2020 : Enkele belangrijke punten die de overheid ons als begrafenisondernemer oplegt om uitvaarten/begroetingen/plechtigheden te laten plaatsvinden:

Huidige maatregelen:

 • De bespreking van een uitvaart gebeurt zo veel mogelijk in ons rouwcentrum of uitvaartwinkel met maximum twee personen.  Hierbij wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden, we voorzien handontsmetting, papier en een vuilnisbakje.
 • Het begroeten van de overledene in mortuarium of uitvaartcentrum enkel voor naaste familieleden die hiervoor verspreid langskomen en enkel op afspraak. Je kan dus niet in groep komen.  De overledene mag daarbij niet aangeraakt worden.  In kleine ruimten mag er maximum 2 personen tegelijk bij de overledene.
 • Indien de overledene ten gevolge van Covid is overleden, dan wordt de kist onmiddellijk hermetisch gesloten (zoals voorzien in de wettelijke maatregelen voor de uitvaartsector) en is groeten niet meer mogelijk om iedereens veiligheid te kunnen garanderen, zowel van de familie als van ons als begrafenisondernemer.
 • Een thuisopbaring is verboden, ook een thuiswake is verboden.
 • Uitvaartplechtigheden (erediensten) kunnen enkel bijgewoond worden door maximum 100 personen.
 • Tijdens de plechtigheid:
  • Géén fysiek contact tijdens het condoleren. Medeleven betuigen kan mondeling of door een hoofdknik met hand op het hart.  Men houdt hierbij 1,5 meter afstand.
  • Verspreid plaatsnemen in kerk of aula en daarbij minstens 1,5 meter ruimte tussen personen respecteren.
  • De kist of urne wordt niet aangeraakt. Men kan ook respect betuigen door hoofdbuiging te maken.
  • Een uitvaart duurt maximaal 45 minuten.
 • Er vinden géén koffietafels, recepties of rouwmaaltijden plaats tot 1 juli, dan in beperkte kring met veilige afstand (50 personen).

 

U kan ons persoonlijk contacteren voor verdere vragen via 03 336 14 33 of info@christophebruyneel.be

Wij blijven ons inzetten om in deze moeilijke periode een passend en persoonlijk afscheid te geven.

 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

 

Warme groet,

Christophe en Jovy